Jaunā politiskā partija “Laiks Pārmaiņām” dibina Latgales reģionālo nodaļu Daugavpilī
22 Dec, 2017. \\ Dienas komentārs. \\ Nav komentāru.

Daugavpilī šonedēļ tika nodibināta jaunās politiskās partijas “Laiks Pārmaiņām” Latgales reģionālā nodaļa. Par tās vadītāju tika ievēlēta partijas valdes locekle Ingrīda Gradkovska.

Politiskā partija “Laiks Pārmaiņām” ir reģionāla partija, kuru šī gada rudenī Ventspilī kopā ar domubiedriem izveidoja Inga Antāne.

Ingrīda Gradkovska, partijas “Laiks Pārmaiņām” Daugavpils nodaļas vadītāja: “Latgale ir īpašs reģions ar augstu attīstības potenciālu un konkurences priekšrocībām. Pateicoties tās ģeogrāfiskajam novietojumam, tie ir vārti Krievijai un Baltkrievijai uz Eiropas Savienību. Valsts līmenī līdz šim tas ir par maz attīstīts un izmantots, kā rezultātā iedzīvotāji saskaras ar bezdarbu un tā dēļ daudzi aizbrauc prom strādāt uz galvaspilsētu vai ārvalstīm. Mums ir svarīgi saglabāt Latgali tikpat unikālu Latvijai, kāda tā ir šobrīd – ar atšķirīgu mentalitāti, bagātu kultūras mantojumu un tradīcijām. Mums ir svarīgi, lai seniori nejustos vientuļi, jo viņu bērni un mazbērni dzīvo ārzemēs un viņi redz tos tikai skype. Tāpēc Latgales reģionālā nodaļa Daugavpilī ir ļoti svarīgs elements partijas veidošanā, lai aizstāvētu reģiona iedzīvotāju intereses un kopīgi risinātu tās problēmas.”

Inga Antāne, partijas “Laiks Pārmaiņām” valdes priekšsēdētāja: “Latgale Latvijas tautsaimniecībai var dot ļoti daudz, tomēr šī reģiona potenciāls līdz šim nav pietiekami novērtēts. Latgales vajadzības vislabāk var izprast paši latgalieši. Strādājot tranzīta nozarē nereti nācies dzirdēt aizrādījumus, ka Latgali no Rīgas mēģina pārvaldīt cilvēki, kuriem ir svešs pats Latgales gars, kuri neizprot Latgales sāpi, un tādēļ ir ļoti svarīgi, ka politikas veidošanā iesaistās tieši vietējie cilvēki. Partijas “Laiks pārmaiņām” mērķis  ir panākt, lai reģionu attīstību skarošā politika top katrā konkrētā Latvijas reģionā uz vietas, tādēļ Latgales reģionālajā nodaļā strādās un par reģiona attīstībai būtiskiem jautājumiem lems paši latgalieši. Latgale un Kurzeme  savieno būtiskus Latvijas ekonomiskās asinsrites punktus. Daugavpilij un Ventspilij ir daudz kopīga – tās abas ir tranzīta pilsētas ar līdzīgām problēmām un vismaz tranzīta jomā līdzīgu attīstības redzējumu. Tāpēc jau no partijas dibināšanas brīža esam jutuši šīs pilsētas un reģiona atbalstu mūsu redzējumam par valsts tālāku attīstību. Uzskatu, ka šis ir nozīmīgs solis partijas veidošanā, un tā no Ventspils partijas ir pārtapusi daudz lielāka mēroga reģionālā partijā, pārstāvot jau plašāku iedzīvotāju loku un intereses. Plānojam, ka nākotnē reģionālās nodaļas tiks izveidotas arī vēl citos reģionos.”

Partijas mērķi ir veidot Latviju kā pašpietiekamu valsti, kura ar savu cilvēku darbu, sasniegumiem zinātnes, tehnoloģiju un finanšu jomā, izdevīgo ģeopolitisko novietojumu Baltijas jūras krastā, spēj pati sevi uzturēt, veicināt atvērtas valsts un pašvaldību pārvaldes sistēmas attīstību, kura ir pakārtota iedzīvotāju interesēm un vajadzībām. Attīstīt Latviju kā valsti, kura nav atkarīga ne no citu valstu banku diktāta finanšu sfērā, ne lielvaru labvēlības enerģētikas un jebkurā citā jomā.

Partijas “Laiks Pārmaiņām” dibināšanas kongresā Ventspilī tās manifestam un mērķiem par Latvijas nākotni pievienojās vairāk nekā 350 dibinātāji no dažādiem reģioniem – no Ventspils, Daugavpils, Saldus, Talsiem, Kuldīgas, Rīgas, Liepājas un citām pilsētām un novadiem. Tās valdē vienlaikus ar valdes priekšsēdētāju Ingu Antāni darbojas Linards Gulbis, Ingrīda Gradkovska, Alīna Rugine un Inese Caunīte.

Ar partijas manifestu var iepazīties www.laiksparmainam.lv .

Komentēt.