Advokāta dēļ uzņēmējs iekuļas nepatikšanās
16 Jūn, 2016. \\ Epicentrā. \\ 280 komentāri.

Vai advokāts drīkst rīkoties pretēji sava klienta interesēm, tādējādi gūstot sev ievērojamu labumu? Gan Latvijas Advokatūras likums un Zvērinātu advokātu ētikas kodekss, gan Eiropas advokāta profesijas pamattiesību harta un Eiropas advokātu ētikas kodekss šādu iespēju kategoriski noliedz. Tomēr, izrādās, ka Latvijā šādi gadījumi ir iespējami. Procesilatvija.lv vērsās kungs, kurš advokāta rīcības rezultātā esot zaudējis kā naudu, tā valdes locekļa posteni sev daļēji piederošā uzņēmumā.

Līdz šim skaļākais zināmais zvērināta advokāta ētikas un Advokatūras likuma prasību pārkāpums ticis saistīts ar advokāta Mārča Miķelsona vārdu. Proti, iespējams izmantodams advokāta – klienta laikā iegūto konfidenciālo komercnoslēpumu saturošo informāciju, advokāts pret bijušo klientu iniciēja tiesvedību ar vairākus miljonus eiro lielu prasījumu. Šajā lietā tiesāšanās vēl turpinās.

Izrādās, ka tas nav vienīgais šāda veida gadījums. Procesilatvijā.lv vērsās uzņēmējs Genādijs Šatrovatijs, kura advokāts B. (tā kā turpinās tiesvedība, pilnu advokāta vārdu uzņēmējs lūdza pagaidām nenosaukt) juridiskās palīdzības vietā sagādāja viņam ļoti ievērojamus zaudējumus. Lietas fabula īsumā ir  šāda. 2008. gadā G. Šatrovatijs un uzņēmums SIA „ALDEN AT”, kur viņš bija vienīgais dalībnieks un amatpersona, iegādājās maksātnespējīgā uzņēmuma “Termināls Vecmīlgrāvis” aktīvus – akcijas un kreditoru prasījumus. Tā kā summas bija ievērojamas, pirkumā piedalījās Igaunijas uzņēmums, un, kā vēlāk kļuva zināms, bija iesaistītas vēl divas fiziskas personas no Igaunijas. Pēc darījuma tika izveidots uzņēmums “Lielveikals-AT”, kuram tad arī nodeva “Termināls Vecmīlgrāvis” prasījuma tiesības un  kapitāla daļas. Vēlāk, pēc G.Šatrovatija teiktā, par aktīvu galīgo ieguvēju caur dažādam ārvalstu kompānijām  klasiskas reiderisma shēmas īstenošanas rezultātā kļuva SIA “Port Vecmīlgrāvis.” Advokāts B. kļuva par tā sākotnējo valdes locekli, bet vēlāk par valdes locekli iecēla Igaunijas pilsoņa, kurš savulaik bija iesaistīts „Termināls Vecmīlgrāvis” aktīvu ieguvē, ilggadēju kolēģi un tuvu draudzeni. Tādējādi Igaunijas pilsonis pār „Termināls Vecmīlgrāvis” nodrošinājis sev vēlamo kontroli. Ne mazāk interesants ir fakts, ka “Port Vecmīlgrāvis” iegādājās “Termināls Vecmīlgrāvis” akcijas un prasījuma tiesības par vienu miljonu eiro, lai gan to reālā vērtība bijusi vairāk  kā astoņus miljonus eiro liela. Tā kā naudas pārskaitīšana notikusi caur saistītām kompānijām, nav īstas skaidrības, vai minētais miljons realitātē tiešām samaksāts.

“Termināls Vecmīlgrāvis”  nodarbojās ar koksnes eksportu, bizness solījās būt pietiekami ienesīgs, un puses 2009. gadā noslēdza vienošanos par investīciju pārvaldību, kā arī īpašu kārtību un ierobežojumiem attiecībā uz daļu atsavināšanu. Juridisko dokumentu izstrādāšanai, konsultācijām un pārrunu vešanai ar maksātnespējīgā “Termināls Vecmīlgrāvis” administratoru un kreditoriem G.Šatrovatijs pieaicināja advokātu B., kurš viņam bija rekomendēts kā zinošs komerctiesību speciālists ar labu reputāciju. G.Šatrovatijs bija pārliecināts, ka advokāts būs garants viņa interešu ievērošanai, taču realitāte izrādījās citādāka. 2012. gada augustā notika SIA “Lielveikals-AT” dalībnieku sapulce, kurā mainīja sabiedrības statūtus. Piedalījās arī advokāts B., kurš no G.Šatrovatija noslēpa informāciju, ka sapulcē viņš tiek atbrīvots no ieņemamā amata. Vēl vairāk, sapulces dienas kārtībā jautājums par valdes maiņu vispār neparādījās un bija paslēpts zem sadaļas „Dažādi”. “Uzticamā” advokāta B. birojs pirms sapulces G.Šatrovatijam pat nosūtījis SIA „Lielveikals-AT” Statūtu jaunās redakcijas projektu, kurā bijis noradīts, ka uzņēmumā paliek divi valdes locekļi, tajā skaitā Šatrovatijs. Šī bijusi atkārtota sapulce, kuru  advokāts esot noorganizējis tā, lai lēmumu varētu pieņemt jebkurā gadījumā, jo tā pieņemšanai vairs nebijis nepieciešams sākotnējos statūtos noteiktais kvorums. Lieki piebilst, ka G.Šatrovatijs par jauno kārtību nebija informēts.

Uzņēmējs  uzsver, ka tanī laikā viņa uzticības līmenis advokātam bijis ļoti augsts. Advokāts zinājis, ka SIA “Lielveikals-AT” dalībnieku starpā ir iekšējs konflikts. Pārējie dalībnieki vēlējušies tieši vai pastarpināti iegūt visus minētā uzņēmuma aktīvus, ignorējot vēl 2009. gadā noslēgtās un pašu parakstītās vienošanās noteikumus par kompensācijas izmaksu G.Šatrovijam par viņa ieguldījumu. Uzņēmējs norāda, ka minētais advokāts izmantojis savas zināšanas, lai formāli juridiski iespējamā ceļā sasniegtu prettiesiskus mērķus un mērķtiecīgi nodarītu viņam zaudējumus. To netieši apliecina arī tas, ka vēlāk advokāts ķērās pie juridisku konsultāciju sniegšanas un palīdzības nepieciešamo dokumentu kārtošanā jau pretējai pusei. Bet nostāšanos vienas lietas ietvaros pretējā pusē advokātam liedz likums. Turklāt bez advokāta līdzdalības pārējie “Lielveikals-AT” dalībnieki diezin vai spētu realizēt G.Šatrovatija “izspiešanu” no biznesa, jo nepārvalda latviešu valodu, nepārzina LR normatīvos aktus, un nezina arī, kā noorganizēt dalībnieku sapulci tā, lai uzņēmuma dalībnieku (Šatrovatiju) atbrīvotu no valdes locekļa amata balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu, lai gan saskaņā ar tobrīd spēkā esošajiem statūtiem bija nepieciešams kvorums 100% apmērā.

Konfliktam uzņemot apgriezienus, abas puses vērsās policijā, un rezultātā tika ierosināti divi kriminālprocesi. Pie vieniem un tiem pašiem faktiskajiem apstākļiem vienā kriminālprocesā G.Šatrovatijs tika atzīts par cietušo, bet otrā par apsūdzēto. G.Šatrovatijs saistībā ar advokāta darbībām cēlis arī civilprasību tiesā. Tā kā kapitāldaļas, par kurām noris strīds, ir vairākus miljonus vērtas, lai nepieļautu to nonākšanu vēl kādu trešo personu īpašumā, kas izslēgtu iespējamā kaitējumu atlīdzināšanu Šatrovatijam, 2015. gada decembrī SIA “Port Vecmīlgrāvis” piederošajām „Termināla Vecmīlgrāvis” kapitāldaļām tika uzlikts arests. Uzņēmuma darbību tas neapgrūtināja, aizliegta bija kapitāldaļu pārdošana vai ieķīlāšana. 2016.gada maijā uzraugošais prokurors lēmumu par aresta uzlikšanu atcēla, un tas nozīmē, ka SIA “Port Vecmīlgrāvis” tagad ir visas iespējas uzņēmumam piederošās “Termināls Vecmīlgrāvis” kapitāla daļas pārdot, ieķīlāt vai dāvināt pēc sirds patikas. Tādā gadījumā G.Šatrovatija izredzes atgūt savu naudu kā arī radītā kaitējuma kompensāciju līdzināsies nullei. G.Šatrovijam ir bažas, ka prokuratūra ieņēmusi izteiktu otras puses aizstāvības pozīcijas. Šo sajūtu vēl vairāk pastiprinot fakts, ka prokurors, kurš uzrauga kriminālprocesu, kurā viņš atzīts par cietušo, strādājot vienā kabinetā ar prokuroru, kurš uztur apsūdzību pret viņu ierosinātajā kriminālprocesā. Uzņēmējs pieļauj, ka prokurors ar kura lēmumu atcelts arests “Port Vecmīlgrāvis” mantai,  tieši vai netieši varētu būt ietekmējies no sava kolēģa, kurš uztur apsūdzību. Situācija tiešām izskatās dīvaini – ļoti iespējams, ka prokurori viens otra klātbūtnē pratinājuši vienas un tās pašas attiecīgajā lietā iesaistītās personas, kā arī viņiem bijusi iespēja salīdzināt viedokļus par abiem kriminālprocesiem. Ņemot vērā minēto, G.Šatrovatijs lūdzis atstatīt prokuroru, kurš pret viņu ierosinātajā kriminālprocesā uztur apsūdzību. Vai viņa iesniegums tiks ņemts vērā, pagaidām zināms nav.  Procesilatvija.lv turpinās sekot lietas tālākai virzībai.

Komentēt.