“Mūsu namu” karš pret dzīvokļu īpašniekiem turpinās
06 Okt, 2016. \\ Epicentrā. \\ Nav komentāru.

Vai daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājs drīkst neņemt vērā sava pilnvarotāja – dzīvokļu īpašnieku kopības vēlmi mainīt apsaimniekotāju? Nedrīkst. Dzīvokļu īpašnieku un nama pārvaldītāja vai apsaimniekotāja attiecības reglamentē vairāki likumi un normatīvie akti  – tai skaitā Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, Dzīvokļa īpašuma likums, MK noteikumi par kārtību, kādā aprēķināma maksa par nama apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, u.c. Tomēr nevienā likumdošanas aktā nav noteikts, ka ēkas apsaimniekotājs drīkst ignorēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumus, nepiestādīt viņiem prasītos dokumentus, patvaļīgi izbeigt kādu komunālo pakalpojumu sniegšanu, uzlauzt koplietošanas telpu durvis un veikt vēl citas nelikumīgas un sodāmas darbības. Tomēr tas, ka likums šādas darbības nepieļauj, vēl nenozīmē, ka atsevišķi namu apsaimniekotāji tādas neveic. Pēdējā laika kliedzošākais piemērs ir SIA “Mūsu nami” izdarības ap namīpašumu Bauskas ielā 8.

SIA “Mūsu nami” pieder  SIA “Pamats īpašumi”, kuras vienīgais īpašnieks ir SIA “Domu celtnieks”, kas savukārt pilnībā pieder skandalozu slavu guvušā advokāta Mārča Miķelsona tēvam Agnim Miķelsonam. Savukārt skandālā iesaistīto “Mūsu nami” pārstāvju vārdi minēti ar zvērinātu advokātu Mārci Miķelsonu saistītās skandalozās lietās. Piemēram, Agņa Miķelsona radiniekam Dzintaram Skujiņam, kurš šajā stāstā darbojas kā ēkas pārvaldnieks, līdz ar Mārci Miķelsonu prokuratūra uzrādījusi apsūdzības aizdomās par noziedzīgām darbībām, kas vērstas uz SIA “Latvijas Projektēšanas sabiedrība” nekustamā īpašuma un finanšu līdzekļu izkrāpšanu.

Procesilatvija.lv jau rakstīja, ka mājas pārvaldnieks maijā nolēma nama iedzīvotājiem trīskārt celt maksu par apsaimniekošanu, līdzšinējo 43 eirocentu vietā prasot maksāt 1,5 eiro par kvadrātmetru. Lai arī Bauskas ielas 8. nama iedzīvotāji nekādus lēmumus par apsaimniekošanas maksas pārskatīšanu nepieņēma, jau jūnijā “Mūsu nami” piesūtīja rēķinus ar trīskārt augstāku apsaimniekošanas maksu. Pārvaldnieks uz iedzīvotāju rakstveida iebildumiem nereaģēja, un dzīvokļu īpašnieku kopsapulce 27. jūnijā lēma par pilnvarojuma atsaukšanu. “Mūsu nami” paziņoja, ka sapulce bijusi neleģitīma un tās lēmums šim SIA, kurš būtībā ir tikai pakalpojumu sniedzējs ēkas dzīvokļu īpašnieku kopībai, nav saistošs.

Sekoja trillera cienīgi notikumi. “Mūsu nami”, aizbildinoties ar ūdensvada remontu, 18 dzīvokļiem atslēdza ūdens piegādi. Zīmīgi, ka trīs dzīvokļos, kuri pieder “Mūsu nami” pietuvinātiem cilvēkiem, ūdens piegāde tomēr tika nodrošināta, jo pirms tam bija ievilkts alternatīvs ūdensvads. 25. jūlijā divdesmit “dumpīgo” dzīvokļu īpašnieki saņēma paziņojumu, ka līdz 31. jūlijam viņiem par ūdensvada remontu pārvaldnieka kontā jāieskaita 4687 eiro – t.i. 234, 35 eiro katram dzīvoklim. “Pietuvinātajiem” jāmaksā nebija nekas. Pēc iedzīvotāju protestiem “Mūsu nami” veica pārrēķinu, taču “karadarbība” no pārvaldnieka puses tikai tā īsti sāka uzņemt apgriezienus.

Jau jūlija vidū “Mūsu nami” darbinieki uzlauza  ēkas pagraba durvis. Motivācija – tās esot jāmaina. Tomēr iedzīvotāji apliecina, ka arī līdz tam tās bija normāli funkcionējošas biezas koka durvis. Pēc jaunu durvju ielikšanas atslēgas no tām tika nodotas ēkas iedzīvotājiem. Paralēli turpinājās arī ūdens sāga.

Mājas iedzīvotāji par saviem līdzekļiem pasūtīja ūdens cisternu, izsauca pašvaldības policiju, kura fiksēja ūdens atslēgšanas faktu, par saviem līdzekļiem atveda un ēkas pagalmā novietoja mobilo tualeti – vārdu sakot, gatavojās dzīvei šī savdabīgā kara apstākļos.

Dzīvokļu īpašnieku kopība noslēdz jaunu apsaimniekošanas līgumu ar RBSSkals Serviss, un 5. septembrī notika mājas pārņemšana. Taču arī šajā šķietami vienkāršajā aktā neiztika bez Evor apsardzes un policijas speciālo uzdevumu vienības iesaistīšanās. Lai piekļūtu ēkas inženierkomunikācijām, jaunā apsaimniekotāja meistariem nācās uzlauzt durvis, kuras bija pieslēgtas signalizācijai. Vīrs, kurš varētu signalizāciju atslēgt – bijušais pārvaldnieks Dzintars Skujiņš ierasties atteicās, bet Evor apsardze mistiskā kārtā piemirsa, ka iepriekš tikusi brīdināta par mājas pārņemšanu. Līdz ar policijas ierašanos pēkšņi uzradās arī Dzintars Skujiņš. Mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pārstāvji devas uz policiju sniegt paskaidrojumus, policija par situāciju izrādīja sapratni, arī signalizācija tika pārslēgta uz jauno apsaimniekotāju un šķita, ka dzīve sāks ieiet normālā gultnē. Taču kaislības ap mājas pārņemšanu nebeidzās.

Nākamajā dienā pie ēkas piebrauca BMW markas automašīna, no kuras izkāpa četri bruņoti apsargi. Aptuveni 15 minūtes vēlāk uzradās arī Dzintars Skujiņš ar durvju laušanas meistariem un deva rīkojumu uzlauzt iepriekšējā dienā RBSSkals Serviss pārņemtās 1.kāpņu telpas patrepes un 1.pagraba durvis. Ēkas iedzīvotāji izsauca policiju, kura, gods godam, atbrauca 20 minūšu laikā un laušanu apturēja. Policija “Mūsu namu” pārstāvim skaidroja, ka viņu darbības ir prettiesiskas, jo ēkai ir jauns apsaimniekotājs. Savukārt “Mūsu nami” apgalvoja, ka māja ir vienotā kompleksā ar vēl trim namiem, tātad viņiem ir “balsu vairākums” un  viņi joprojām ir apsaimniekotāji. Tas, ka Zemesgrāmatā Bauskas iela 8 ierakstīta atsevišķi, Dzintaru Skujiņu neinteresēja. Skaidrošanās laikā uzradās arī zvērināts advokāts Māris Intlers, kurš Mārci Miķelsonu pārstāv laulības šķiršanas procesā,  un centās ņemt vadības grožus savās rokās. Pēc iedzīvotāju stāstītā viņš esot uzvedies skaļi un bravūrīgi, zvanījis uz policijas dežūrdaļu un prasījis, kura grupa nosūtīta uz izsaukumu.  Tomēr policisti palika pie sava  – “Mūsu namiem” lauzt ēkas durvis nav nekādu tiesību, pēc trešā mēģinājuma sekošot kriminālprocess.

“Mūsu namiem” it kā vajadzētu nomierināties, taču nekā tamlīdzīga. Apsaimniekotājs atsūtīja kārtējo vēstuli, kurā apgalvoja, ka dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ir neleģitīms, spēkā ir ar “Mūsu namiem” noslēgtais apsaimniekošanas līgums, un atkārtoti prasīja iemaksāt viņu kontā 4687 eiro ūdensvada remontam. Cita starpā vēstulē minēts – ja iedzīvotāji izvelēšoties citu apsaimniekotāju, arī ūdensvads būšot jāvelk pašiem, un tas  izmaksāšot ne mazāk kā 15 000 eiro. Turpinājās arī “Mūsu namu” pārstāvju mēģinājumi tikt ēkas vidējā kāpņu telpā un mēģinājumi iekļūt mājā gan pa sētas durvīm, gan no Bauskas ielas puses.

Visas šīs jezgas rezultātā policija mājā ir ļoti bieži viesi – no “Mūsu namu” pārstāvju puses bijusi gan grūstīšanās ar nelielu miesas  bojājumu nodarīšanu, ir nolauztas atslēgas, strīdi par konteineru novietošanu – vārdu sakot klapatas, kuras mājas iedzīvotājiem dzīvi spēj padarīt neciešamu. Tikmēr Agnis Miķelsons turpina apgalvot, ka šajā uzņēmumā jau ilgāku laiku nedarbojoties, tāpēc detaļas nezinot.

Autors: procesilatvija.lv 

Komentēt.