Tiesas pirmā instance visās lietās atzinusi advokāta Mārča Miķelsona pārkāpumus par Latvijas vadošo uzņēmumu reputācijas graušanu
12 Mai, 2016. \\ Epicentrā. \\ 328 komentāri.

Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa daļēji apmierinājusi prasītāja SIA “Orcla Confectionery & Snacks Latvija” (iepriekš AS “Laima” un SIA “NP Foods”) un SIA “Orkla Foods Latvija” (iepriekš AS “Gutta”) prasību pret zvērinātu advokātu Mārci Miķelsonu par nepatiesu, goda un cieņas aizskarošu ziņu izplatīšanu. Tiesa uzlikusi zvērinātam advokātam M.Miķelsonam atsaukt iepriekš izplatītās nepatiesās un uzņēmumu reputāciju aizskarošās ziņas un piedzīt no M.Miķelsona un SIA “Konsultāciju sabiedrība “Miķelsons & Partneri”” atlīdzību par minēto uzņēmumu goda un cieņas aizskarošu ziņu izplatīšanu kopumā 6000 EUR apmērā, kā arī atlīdzināt tiesas izdevumus.

 Mārtiņš Mežinskis, zvērināts advokāts, pilnvarots pārstāvis: “Esmu gandarīts par šādu tiesas spriedumu, ar kuru tiesa atzinusi, ka M.Miķelsona iepriekš izplatītā informācija ir nepatiesa, godu, cieņu un reputāciju aizskaroša ziņa, kas bojā minēto uzņēmumu reputāciju, nodarot tai būtisku kaitējumu. Lai gan, šis tiesas spriedums ir pārsūdzams, neapšaubāmi tas, ka pirmās instances tiesa ir atzinusi M.Miķelsona pārkāpumus, ir nopietns signāls lai izvērtētu M.Miķelsona rīcību.

Jāatzīmē, ka par M.Miķelsona rīcības izvērtēšanas nepieciešamību norāda arī nesenais Vidzemes priekšpilsētas spriedums par labu SIA “NP Management”, kas gan ir pārsūdzēts, ar kuru tika atzīts, ka M.Miķelsons pretlikumīgi izpaudis uzņēmuma komercnoslēpumus un advokāta noslēpumus. Uzskatu, ka M.Miķelsona iepriekš minētā rīcība nav atbalstāma un ir izvērtējama.

2014. gada jūlijā AS “Laima”, AS “Gutta” un SIA “NP Foods” vērsās tiesā ar prasību pret jau iepriekš tā sauktā reiderisma uzbrukumos aizdomās turamo zvērinātu advokātu M.Miķelsonu par nepatiesu, godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu, saistībā ar publicētajām ziņām rakstā “Advokāts: “Laima” un “Staburadze” īpašnieki izvairās no saistību izpildes”, kas tapis pēc M.Miķelsona izplatītās informācijas. Rakstā norādīts, ka AS “Laima”, AS “Staburadze”, AS “Gutta”, SIA “NP Foods” u.c. it kā notiek manipulācijas ar datiem vai, iespējams, pat to viltošana plašos mērogos, kā arī peļņas pārcelšana un slēpšana ārzonā reģistrētos peļņas gūšanas centros. Minētie uzņēmumi kategoriski noliedza šādus apgalvojumus un vērsās tiesībsargājošajās institūcijās. Šobrīd tiesa pirmajā instancē visās lietās ir atzinusi, ka minētajā rakstā advokāta M.Miķelsona norādītā informācija ir nepatiesa, godu un cieņu aizskaroša.

Papildus tam šī gada martā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa daļēji apmierināja prasītāja SIA “NP Management” prasību pret zvērinātu advokātu M.Miķelsonu atzīstot, ka advokāts ir pretlikumīgi izpaudis uzņēmuma komercnoslēpumus un advokāta noslēpumus, tādejādi rupji pārkāpjot Latvijas Republikas Advokatūras likumu un advokāta ētikas normas. Tiesa lēmusi piedzīt no M.Miķelsona atlīdzību par labu “NP Management” teju 370 000 eiro apmērā, kā arī uzdevusi apmaksāt tiesāšanās izdevumus.

Maija Dulle-Sūniņa

Komentēt.