Tiesu izpildītājs Veinbergs, kurš slimai sievietei pusotra tūkstoša parāda dēļ atņēma māju, esot rīkojies pareizi
20 Jūn, 2016. \\ Epicentrā. \\ 187 komentāri.

Tieslietu ministrijas izveidotā disciplinārkomisja attaisnojusi tiesu izpildītāju Rolandu Veinbergu, kurš pusotra tūkstoša parāda dēļ izsolē pārdeva smagi slimai sievietei piederošu māju. Disciplinārlietu par būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu valsts un parādnieka interesēm ierosināja tieslietu ministrs. Tālāk Rudīte Ģibze taisnību meklēs Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Apmēram pusmiljonu eiro vērto Rudītes māju tiesu izpildītājs izsolē izlika pusotra tūkstoša eiro liela parāda dēļ “Latvijas gāzei”. Taču tā kā Rudīte īpašuma labiekārtošanai vairākus gadus iepriekš bija ņēmusi 400 tūkstošus eiro lielu kredītu AS “DNB banka”, minētais īpašums kalpoja arī kā nodrošinājums šim kredītam. Kad Rudītei palika grūti segt saistības, viņa pēc vienošanās ar banku meklēja mājai pircēju. Par to, ka “Latvijas gāze” cēlusi prasību tiesā par parāda piedziņu, Rudīte uzzināja tikai pēc tam, kad pie durvīm jau klauvēja tiesu izpildītājs. Lai arī sievietei piederēja arī vērtīga kustamā manta, R.Veinbergs izlēma piedziņu vērst pret viņai piederošo nekustamo īpašumu. Kādēļ tiesu izpildītājs neņēma vērā to, ka Rudītei Ģibzei pieder kustamā manta 5000 eiro vērtībā, kā arī to, ka viņai vīrs katru mēnesi dod 2000 eiro, skaidrības nav. Tiesu izpildītājs  pieļāva acīmredzamu nesamērīgumu starp piedziņas summu un nekustamā īpašuma vērtību un nozīmi Rudītes Gibzes ģimenei, neizmantodams likumā paredzētās iespējas piemērot citus piespiedu izpildes līdzekļus. Tādējādi tiesu izpildītājs arī pārkāpa Civilprocesa likuma 570.panta trešajā daļā ietvertās tiesību normas, kas nepieļauj piedziņas vēršanu uz fiziskās personas nekustamo īpašumu, kamēr nav izsmeltas visas iespējas parāda piedziņai, piemērojot citus piespiedu izpildes līdzekļus. Dīvainā kārtā Disciplinārkomisija, kura vērtēja Rolanda Veinberga rīcību, to neņēma vērā.

Būtiski ir, ka Rudīte sirgst ar multiplo sklerozi, un prāta darbības traucējumus ārsti konstatējuši jau pirms 10 gadiem. To apliecina ārstu slēdzieni. Minēto notikumu laikā viņas slimība bija saasinājusies, turklāt vēl citas traumas ārstēšanai sieviete tobrīd bija nonākusi slimnīcā. Rudītes Gibzes pilnvarotā pārstāve zvērināta advokāte Iveta Pazare uzsver, ka tiesu izpildītāja pieļautā pārkāpuma smagumu vēl vairāk ietekmē tas, ka tas izdarīts pret personu, kas nespēj adekvāti uztvert un reaģēt uz notiekošo sakarā ar viņas slimību.

Savukārt disciplinārkomisija īpaši uzsvēra, ka tiesu izpildītājam bijis jāpilda tiesas spriedums, respektīvi, jāpanāk parāda atgūšana “Latvijas gāzei”.  Tomēr pēc mājas pārdošanas izsolē, “Latvijas gāze” nesaņēma neko, jo visi izsolē iegūtie līdzekļi – 180 tūkstoši eiro, tika samaksāti bankai kā nodrošinātajam kreditoram. Izliekot māju izsolē par neadekvāti zemu cenu, tiesu izpildītājs, kurš izsoles rīkošanas nepieciešamību pamatoja ar to, ka Rudītei Ģibzei ir saistības pret banku un bankai ir piedziņas dokuments uz minēto īpašumu, diezin vai neapzinājās, ka klients, kura interešu labā minētā izsole tika rīkota, visticamāk nekādu naudu nesaņems. Iespējams, savu lomu nospēlēja tiesu izpildītāja atlīdzība. Ja piedzīts būtu tikai gāzes parāds, Veinberga honorārs būtu vien 225 eiro liels, bet no mājas pārdošanas izsolē tiesu izpildītājam bija iespēja nopelnīt nepilnus 10 tūkstošus eiro.

Pagaidām vienīgais reālais ieguvējs ir uzņēmējs Boriss Ulmans, kurš vērtīgo īpašumu izsolē iegādājās par vismaz divas reizes zemāku cenu. Savukārt advokāte Iveta Pazare atzīst, ka Latvijas tiesas ir iedevušas ļoti spēcīgus argumentus tam, lai varētu iet uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu. Ja var diskutēt par to, vai, tiesu izpildītājam tiekoties ar parādnieci vajadzēja konstatēt to, ka viņa ir slims cilvēks, tad attiecībā pret tiesu, kurai bija iesniegts lūgums izsoles rezultātu neapstiprināt, šī diskusija ir izslēgta pilnībā, jo tiesai, kura uzrauga tiesu izpildītāju darbības, tika iesniegti medicīnas dokumenti.

Situācija ar Rudīti Ģibzi liek domāt, ka slims cilvēks mūsu tiesu sistēmas priekšā ir bezspēcīgs, un vienīgā cerība uz taisnīgumu ir meklējama Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

Komentēt.