Iesniegts protests par sprieduma atcelšanu Franciskas Cimares lietā
04 Apr, 2016. \\ Pa pēdām. \\ 217 komentārs.

Franciskas Cimares interešu aizstāve zvērināta advokāte Iveta Pazare, kura  neredzīgās rakstnieces intereses aizstāv bez maksas, Reiderisms.com informēja, ka ģenerālprokuratūrā iesniegts iesniegums par protesta iesniegšanu Augstākai tiesai par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas sprieduma atcelšanu.

Reiderisms. com jau rakstīja, ka tiesa 2015. gada 28. oktobrī no neredzīgās rakstnieces ar aizmugurisku spriedumu nolēma piedzīt vairāk kā 3000 eiro zaudējumu atlīdzināšanai apdrošināšanas kompānijas “If” labā, par 2008. gadā notikušu ceļu satiksmes negadījumu. Saskaņā ar tiesas spriedumu šā gada 8. februārī viņas konts tika bloķēts un dzīvoklim uzlikts arests. Tomēr tā kā neredzīgā rakstniece uzaicinājums ierasties tiesā nebija saņēmusi, viņai arī nebiju iespēju realizēt savu interešu aizstāvību tiesā. Lietas materiāli arī liecina, ka tiesa nepievērsa uzmanību tam, ka, saskaņā ar lietā atrodamo Austrijas pilsoņa juridisko pārstāvju vēstuli, negadījums noticis citā datumā, citā vietā un pie citiem negadījuma apstākļiem, nekā minēts prasības pieteikumā tiesai. Jau ziņojām, ka negadījums, kurā bija iesaistīta F.Cimares vadītā automašīna  “Škoda”, notika 2008. gada 5. jūnijā Gunāra Astras ielā Rīgā pie nama 1A, un tajā bija iesaistīti divi motocikli, bet  no Austrijas atsūtītajā pieprasījumā par zaudējumu atlīdzību rakstīts, ka CSN bijis 4. jūnijā Kronvalda bulvārī 3, un kompensācijas prasītāja motocikls esot pagrūsts pret priekšā stāvošo automašīnu. 4. jūnijs kā negadījuma datums minēts vēl divos no Austrijas sūtītos dokumentos. Jāpiebilst, ka lietā atrodams arī Austrijas pilsoņa uzreiz pēc CSN rakstītais paskaidrojums, kurā viņš kā negadījuma vietu norāda Gunāra Astras ielu, tāpat arī to, ka viņa spēkrats tika pagrūsts pret priekšā esošo motociklu, un tas liecina, ka kompensācijas prasītājs labi apzinājies, kur un kādā datumā negadījums noticis.

Tā kā Franciskai Cimarei nebija iespēju piedalīties tiesas procesā, viņai nebija arī iespēju uzdot jautājumus par lietā esošajām neskaidrībām. Iepriekš rakstniece Reiderisms.com jau teikusi, ka tādējādi pārkāptas  viņas tiesības uz lietas taisnīgu iztiesāšanu. Savukārt Latvijas tiesnešu biedrība šī gadījuma kontekstā paziņoja – “kārtību, kādā tiek iztiesātas civillietas, noteic Civilprocesa likums. Likumā ir noteikta kārtība, kādā procesā iesaistītajām personām tiek paziņots par tiesas sēdi. Ja pastāv likumā noteiktie priekšnoteikumi, civillietā ir taisāms aizmugurisks spriedums. Jebkurā gadījumā atbildētājam, kuram šķiet, ka viņa tiesības ir pārkāptas, ir tiesības iesniegt tiesai pieteikumu par tiesvedības atjaunošanu un lietas izskatīšanu no jauna, tai skaitā lūdzot atjaunot termiņu šāda pieteikuma iesniegšanai.”

Advokāte Iveta Pazare pastāstīja, ka apdrošināšanas kompānija “If” Franciskai Cimarei izteikusi izlīguma piedāvājumu. “Par piedāvājumu lemsim pēc tam, kad Franciska būs atgriezusies no kārtējām viņai nepieciešamajām procedūrām klīnikā Krievijā, jo šobrīd viņas galvenais uzdevums ir rūpēties par veselības atgūšanu,” skaidroja Iveta Pazare. Advokāte arī informēja, ka summu 160 eiro apmērā, ko tiesu izpildītājs, realizējot tiesas piespriestās parāda piedziņas darbības, bija no Franciskas Cimares bankas konta aizskaitījis apdrošināšanas kompānijai, “If” rakstniecei atskaitījis atpakaļ. Pēc apdrošināšanas kompānijas lūguma noņemts arī viņas bankas kontam uzliktais arests.

Komentēt.