Negodīga konkurence un dempings, vai “izdevīgs” apsaimniekošanas piedāvājums?
04 Apr, 2016. \\ Pa pēdām. \\ 223 komentāru.

Pašvaldības uzņēmuma “Rīgas namu pārvaldnieks” izmantotās metodes jaunu  klientu piesaistīšanai izsaukušas pamatotu sašutumu dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Duntes – Alekša nams”, kā arī vairumam attiecīgās ēkas iedzīvotāju. Biedrības pilnvarotā pārstāve Aiga Birnika Reiderisms. com informēja, ka, izmantojot kādas ēkas iedzīvotājas, iespējams, personīgo ieinteresētību, RNP cenšas apšaubāmā kārtā iegūt tiesības uz minētā nama apsaimniekošanu.

Nama iedzīvotāju vairākuma nedienas sākās ar šķietami vilinoša piedāvājuma saņemšanu no “Rīgas namu pārvaldnieka”. Pašvaldības uzņēmums iedzīvotājiem piedāvāja ievērojami zemāku apsaimniekošanas maksu, nekā iedzīvotāji maksāja līdz šim, un kāda noteikta tā paša RNP pārvaldīšanā esošajiem apkārtējiem namiem – 0,3606 eiro par kvadrātmetru. RNP mājas lapā gan teikts, ka uzņēmums jaunajiem klientiem piedāvā pārvaldīšanas maksu sākot no 0,30 par kvadrātmetru, cenas noteikšanā ņemot vērā mājas tehnisko stāvokli, tehniskos parametrus, kā arī pakalpojumus, kas iekļaujami mājas pārvaldīšanas tāmē. Tomēr nav saprotams, kādēļ citiem līdzīgā tehniskā stāvoklī esošiem namiem tanī pašā rajonā RNP noteicis ievērojami augstāku pārvaldīšanas maksu. Citādāk kā par negodīgu konkurenci un dempingu attiecībā pret citiem tirgus dalībniekiem, to nosaukt ir grūti.   Arī RNP piedāvātajā tāmē dažās pozīcijās  maksa ir zemāka, nekā attiecīgo pakalpojumu tirgus cena. Kad biedrība “Duntes – Alekša nams”  vērsusi RNP uzmanību uz to, ka dažus  no pakalpojumiem par tāmē norādīto cenu nemaz nav iespējams veikt, RNP pārstāvis iesniedzis otro tāmes variantu, kura no pirmās atšķīrusies ar to, bijusi izslēgta pozīcija par siltumsistēmas tehnisko apkopi. Acīmredzot, RNP speciālisti bija pamanījuši, ka ēkā šādas sistēmas, par ko sākotnēji bija paredzēts iekasēt 2394,31 eiro mēnesī, nemaz nav!

Šķiet, kas gan tur slikts, ja pārvaldnieks vēlas apsaimniekot kādu namu ar zaudējumiem pats sev. Tomēr biedrības “Duntes – Alekša nams”  pārstāve norāda, ka, saskaņā ar RNP pārstāvja teikto, izmaksu pārsniegšanas gadījumā attiecīgās summas tikšot pierēķinātas iedzīvotājiem piesūtītajos rēķinos. Tātad “lētais” rezultātā var izmaksāt dārgāk.

Tomēr arī šinī piedāvājumā viss ne tuvu nav tik lēti, kā varētu šķist pirmajā acu uzmetienā. Piemēram, tāmes pozīcijā  “Dūmvadu un/vai ventilācijas šahtu pārbaude, tīrīšana” paredzētā summa ir 648,36 eiro gadā. Uz iedzīvotāju jautājumu, kādēļ šī summa nav sadalīta atbilstoši trīs gadu periodam, sekojusi atbilde, ka ventilācijas kanālu tīrīšana tikšot veikta tikai pirmajā gadā. No tā iespējams secināt, – ja šādi darbi būs nepieciešami arī turpmākajos gados, par tiem būs jāmaksā atsevišķi. Tāmē paredzēts arī sētnieka darba atalgojums. Par nama ārpuses un iekštelpu tīrīšanu, šā darba veicējam paredzēti 200 eiro uz papīra pirms nodokļu nomaksas. RNP pārstāvis paskaidrojis –  ja iedzīvotāji vēlēšoties, viņi varēšot savam sētniekam piemaksāt. Neizpratni raisa arī pozīcija par avārijas dienesta pakalpojumiem – mēnesī par to plānots iekasēt 24,31 eiro. Saskaņā ar RNP mājas lapā atrodamo informāciju, viens speciālista izbraukums uz objektu maksā 10,54 eiro, bet remontdarbu izmaksas (neskaitot materiālu cenu), ir 10,54 eiro stundā. Tātad, saskaņā ar tāmi, uz pietiekami lielu daudzdzīvokļu ēku paredzēts viens izsaukums mēnesī un vienu stundu ilgs darbs!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība no RNP piedāvājuma nolēma atteikties, taču kas to deva! Nama iedzīvotāji saņēma aptaujas lapas “par dzīvojamās mājas pārvaldnieka maiņu”, kurā aptaujas laiks norādīts no 2016. gada 20. janvāra līdz 20. martam. Dīvainas sakritības dēļ nevienam Biedrības valdes loceklim šādas aptaujas lapas piegādāti netika. Aizpildīto anketu nodošanai bija norādīti divi dzīvokļi, kuros pēc aizpildīšanas tās jāienes.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, par jautājumiem, kas attiecas uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošo daļu, ir tiesīga lemt tikai dzīvokļu īpašnieku kopība. Taču vienā aptaujas lapu “saņemšanas punktā” mitinās nevis dzīvokļa īpašnieki, bet īrniece (kas gan viņai netraucē aktīvi piedalīties minētajā pasākumā”, bet otra dzīvokļa īpašniece, kura aktīvi lobē RNP intereses, pati minētajā dzīvoklī nedzīvo. No aptaujas lapās minētā “Dzīvokļu īpašnieku lēmuma” izriet, ka tieši šai kundzi tiks dots pilnvarojums dzīvokļu īpašnieku vārdā veikt ar apsaimniekošanu saistītas darbības. Bet bēda tā, ka vienlaikus kundze ir arī Finanšu ministrijā strādājoša valsts amatpersona, kura, kā izrādās darbojas vēl viena ar minētajiem namiem saistītas – iedzīvotāju biedrības “Alekša 7, Duntes 56” valdē, nenorādot šo darbību savās valsts amatpersonas deklarācijās. Par viņas iespējamo interešu konfliktu biedrības “Duntes – Alekša nams” valdes priekšsēdētājs vērsies ar iesniegumu KNAB. Interesanti, ka saskaņā ar iesniegumā norādīto, biedrībā “Alekša 7, Duntes 56” visiem valdes locekļiem ir valdes priekšsēdētāja statuss, turklāt pieejami pierādījumi, ka minētā biedrība vairāku gadu garumā veic aktīvu darbību, piemēram, vēršoties ar dažādiem iesniegumiem iestādēs vai regulāri izplatot drukātu informāciju. Minētās biedrības galvenais darbības veids ir dažādas informācijas izplatīšana, un nemaksātāju saprotoša uzklausīšana.  KNAB par iesniegumā minētajiem faktiem veic pārbaudi un ir pieprasījis papildus informāciju.

Līdztekus iesniegumam KNAB, “Duntes – Alekša nams” nosūtījis arī informāciju RNP par to, ka divas personas RNP vārdā  izplata aptaujas lapu “par dzīvojamās mājas pārvaldnieka maiņu”, turklāt nedodot šo “vērtīgo dokumentu” visiem dzīvokļu īpašniekiem. Iesniegumā norādīts arī uz minētās aptaujas apšaubāmo tiesiskumu, un lūgta atbilde uz jautājumu, konkrēti kādi attiecīgā nama dzīvokļu īpašnieki vērsušies pie RNP. Savukārt Rīgas mēram Nilam Ušakovam lūgts paskaidrot, vai patiešām RNP dots pilnvarojums pārņemt namu apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu dzīvojamos namos, kuros saskaņā ar Likumu par privatizāciju, pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašniekiem? Proti, dzīvokļu īpašnieku kopība jau pilnvarojusi konkrētu apsaimniekotāju, un mājas pārvaldīšanas pārņemšana ar tiesiski apšaubāmas aptaujas palīdzību RNP interesēs nav pieļaujama. RNP, atbildot uz iesniegumu, atbild vien to, ka  RNP saņemts dzīvojamās mājas iedzīvotāja iesniegums ar lūgumu sagatavot apsaimniekošanas piedāvājumu, un tas arī sagatavots un nosūtīts iesniedzējam.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Duntes – Alekša nams” uzskata, ka mājas pārvaldīšanu ieinteresētas personas mēģina nodot RNP ar prettiesiskiem līdzekļiem. Iespējams, aiz divu biedrību “kariem” rodama kādas personas vēlme šādā veidā atbrīvoties no parāda, vai vismaz ievērojamas tā daļas, esošajam apsaimniekotājam. Tomēr, visticamāk, šos jautājumus nāksies vērtēt tiesai, jo  biedrība “Duntes – Alekša nams” apšaubāmās aptaujas norises kārtību plāno apstrīdēt tiesā.

Komentēt.