Labs nāk ar gaidīšanu – farmaceita viedoklis par e-veselību
26 Jan, 2018. \\ Uncategorized. \\ Nav komentāru.

Janvārī uzsāktā ārstniecības iestāžu un aptieku obligāta valsts e-veselības sistēmas lietošana gan ārstiem, gan farmaceitiem ir sagādājusi ne mazums raižu. Lai arī sabiedrībā šobrīd aktuālais jautājums ir par tās funkcionalitāti un arī iespējamo darba apjoma palielināšanos, jau šobrīd darba procesā farmaceiti paredz darba efektivitātes uzlabošanos, kas atvieglotu dažādas formalitātes. Kamēr ar jauno kārtību vēl jāaprod, aicinām visas iesaistītās puses – ārstus, farmaceitus un iedzīvotājus – būt saprotošām un pacietīgām. 

Pirmās e-veselības izmantošanas dienas liecina, ka gan pilsētu, gan reģionu “Euroaptieku” farmaceiti saskaras ar virkni problēmu, kā rezultātā zāļu saņemšana prasa ilgāku laiku nekā iepriekš. Sistēmu skar dažādi tehniskas dabas traucējumi, kas bija īpaši aktuāli gada pirmajās dienās, kad e-veselība faktiski nedarbojās. Diemžēl zāles nebija iespējams izsniegt ne caur portālu, ne pie kases, pieļaujot situāciju, kad pacients paliek bez farmaceitiskās aprūpes.

Grūtības medikamentu saņemšanā rodas ne tikai sistēmas darbības traucējumu dēļ, bet arī tad, ja ārsts elektroniskās receptes aizpildījis nekorekti. Iepriekšējos gados esam novērojuši, ka no 100 receptēm aptuveni 20 tiek aizpildītas nepilnīgi, tomēr līdz ar e-veselības ieviešanu to skaits ir pieaudzis. Elektroniskajās receptēs ir iespējamas kļūdas, un diemžēl kļūdainos vai tukšos laukus recepšu veidlapās farmaceits aizpildīt vai izlabot nevar, līdz ar to ar ārstu ir nepieciešams sazināties atkārtoti. Lai gan ārsti ir atsaucīgi recepšu labošanā, ir gadījumi, kad recepti koriģēt nevar pavisam vienkārša iemesla dēļ – ar ārstu nav iespējams sazināties. Tas gan attiecināms tikai uz vēliem vakariem un brīvdienām, tomēr šī problēma ir ļoti aktuāla. Aptieku klienti, protams, ir neapmierināti, ja medikamentus viņi nevar iegūt uzreiz, tomēr jāatceras, ka farmaceits zāles bez receptes izsniegt nevar – pacientam ir jābūt korektai papīra vai elektroniskajai receptei. Līdz ar to aicinām ārstus būt vērstiem uz sadarbību – t.i., būt atsaucīgiem problēmu gadījumā un, izrakstot recepti, aizpildīt visus nepieciešamos laukus sistēmā, lai izslēgtu gadījumus, kad zāles pacients nesaņem.

Ko iegūsim no e-veselības?

Jau tagad, darbojoties sistēmā, farmaceiti apliecina, ka e-veselība ir lieliska iecere, kas nodrošinātu efektīvu  un raitu darbu procesu, kā arī kopējās veselības aprūpes pakalpojumu paaugstināšanos. Šobrīd sistēma vairāk darbojas un palīdz, nekā nestrādā, kā arī tā nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ātru pieeju pie nepieciešamajiem pacienta veselības datiem. Pašlaik sistēma darbojas tikai divās sadaļās – receptes un darbnespējas lapas. Tomēr, lai to varētu saukt par pilnvērtīgu sistēmu, tai vajadzētu saglabāt un apkopot informāciju arī par manipulācijām un uzstādītajām diagnozēm, tā veidojot pacienta slimības vēsturi.

Ja medikamentu receptes ir sistēmā ievadītas pareizi un pilnīgi, pacients nevar pazaudēt savu recepti. Kas ir būtiski, aptiekā būs iespējams iegādāties zāles tuviniekiem vai cilvēkam, kuram nav iespēju zāles saņemt pašam. Svarīgi ir informēt ārstu, ja pacientam, viņa tuviniekam, kaimiņam un kādam citam paredzētās zāles uz aptieku saņemt dosies cits cilvēks, lai ārsts varētu atzīmēt sistēmā deleģēto personu. Tad zāļu saņēmējam aptiekā būs jāuzrāda tikai personu apliecinošs dokuments un jānosauc pacienta vārds un uzvārds. Drošības labad aicinām zināt arī pacienta personas kodu, lai zāļu saņemšana noritētu raiti. Tomēr, ja nebūs uzreiz zināms zāļu saņēmējs, nepieciešams, lai ārsts izsniegtu receptes identifikācijas numuru, ko uzrādīt aptiekā. Nozīmēt cilvēku, kuram uzticēts saņemt medikamentus, cilvēks var arī pats, elektroniski to fiksējot portālā www.eveseliba.gov.lv.

Kā darbojas elektroniskās receptes?

Pirmās e-veselības lietošanas dienas liecina, ka problēmas rada arī iedzīvotāju izpratnes trūkums par jauno sistēmu. Visus neskaidros jautājumus iespējams uzdot ne tikai ģimenes ārstam, bet arī farmaceitam, tomēr svarīgi atcerēties, ka, lai saņemtu medikamentus, nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Vēl aizvien daļa klientu nav raduši uz aptieku ņemt līdzi pasi vai ID karti. Tāpat iedzīvotājiem jācenšas būs saprotošiem gadījumos, kad zāļu saņemšanas process ieilgst tādēļ, ka pieļaujamo izņēmumu dēļ pacientam būs izrakstīta papīra recepte. Pēc šī gada 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām turpinās izrakstīt individuāli kompensējamās zāles, M saraksta zāles, medicīniskās ierīces un medikamentus, kuru iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība.

Tā kā izrakstītās valsts kompensējamo zāļu papīra receptes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa beigām, šobrīd “Euroaptiekās” vēl aizvien saņemam lielu skaitu recepšu papīra formātā. Farmaceitiem aptiekā tās būs jāievada sistēmā jeb jāelektronizē, un diemžēl tas vēl arvien aizņem pārāk ilgu laiku – papīra recepšu elektronizēšanas ātrums ir apmēram 15 receptes stundā. Tā kā recepšu elektronizēšana nozīmē farmaceitu darba apjoma pieaugumu, šobrīd kopā ar NVD aktīvi tiek meklēti risinājumi, lai recepšu elektronizācija neapgrūtinātu aptiekas darbu, jo bez šī atbildīgā uzdevuma farmaceitam iedzīvotājiem ir jāsniedz gan konsultācijas, gan farmaceitiskā aprūpe.

Lai gan kopš sistēmas pirmās darbības dienas ir redzami uzlabojumi, vēl aizvien aicinām visas iesaistītās puses būt pacietīgām, saprotošām un vērstām uz sadarbību. Mēs esam uz pareizā ceļa un, neapšaubāmi, pilnībā funkcionējoša e-veselības sistēma ievērojami atvieglos ikdienu gan farmaceitiem, gan ārstiem, gan arī iedzīvotājiem, taču lietu, kas ir jāuzlabo, vēl ir.

Autors: Zane Melberga, “Euroaptiekas” aptieku tīkla kvalitātes vadītāja

Komentēt.