Deputātiem dokumentus bez cīņas nedod, jeb kā LOK un Ventspils pašvaldība kārtējo biedrību tapina
17 Nov, 2017. \\ Populāras ziņas. \\ Nav komentāru.

Likumdošanas tiesības Latvijā pieder Saeimai, un ja reiz parlaments ir pieņēmis un Valsts prezidents izsludinājis likumu, tad tas jāievēro visiem. Prakse rāda, ka ir arī izņēmumi – Ventspils domē attiecībā uz opozīcijas deputātiem  jau kuro gadu pēc kārtas visai savdabīgi tiek traktētas kā “Likuma par pašvaldībām”, tā  Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma normas. Nule Ventspils domē nonākts pat līdz tādam absurdam, kā piedraudēšanai ar policiju, lai tik opozīcijas deputāti netiktu pie Ekonomikas un budžeta komisijā skatīto dokumentu kopijām.

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likumā skaidri un nepārprotami ir noteikts, ka pirmkārt, deputāts ar padomdevēja tiesībām var piedalīties arī to domes institūciju darbā, kuru sastāvā viņš nav ievēlēts.  Otrkārt, deputāts ir tiesīgs iepazīties ar valsts un pašvaldības iestāžu, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību dokumentāciju, kas skar attiecīgās pašvaldības intereses, ja tas ar likumu nav aizliegts. Minētajā likumā atrodama arī norma, kura uzdod pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām izsniegt deputātam viņa pilnvaru realizēšanai nepieciešamo dokumentu norakstus. Vērtējot gadiem ilgušās stīvēšanās ap dažādu dokumentu neizsniegšanu opozīcijas deputātiem, nākas atzīt, ka Ventspils domē strādā cilvēki, kuri sevi par pašvaldības iestāžu darbiniekiem neuzskata. Pretējā gadījumā diezin vai rastos absurdā situācija, kad Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja Rita Ozoliņa atteiktos dot deputātam viņa pilnīgi likumīgi pieprasītos dokumentus, un pat piedraudētu ar policiju “kašķīgā” deputāta aizraidīšanai.

Biedrība nodokļu nemaksāšanai?

Trillera cienīgs ir jau šī stāsta sākums. Lai arī ikviens deputāts ar padomdevēja tiesībām ir tiesīgs piedalīties arī to domes komisiju darbā, kuras viņu labprātāk redzētu ejam, nekā nākam, informāciju par dažu komisiju sēdēm opozīcijas deputātiem izdodas uzzināt galvenokārt nejauši. Pat neskatoties uz lūgumu viņus informēt par komisiju sēžu laiku, tas darīts netiek. Izņēmums nebija arī 9.novembra Ventspils pilsētas domes ekonomikas un budžeta komisijas sēde, kurā piedalījās Latvijas Olimpiskās komisijas prezidents Aldons Vrubļevskis, no amata pienākumu pildīšanas atstādinātais domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs ar saviem vietniekiem, izbijušais SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” valdes priekšsēdētājs Uldis Boitmanis,  bet ziņoja Ventspils pilsētas domes Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja Rita Ozoliņa.  Sēdē tika skatīts jautājums par iespējamo SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils” funkciju pārdali, jaunas biedrības “Ventspils olimpiskā vienība” dibināšanu, kura tad varētu nemaksāt valstij Uzņēmuma ienākuma nodokli. Kāpēc tāds gājiens ir nepieciešams? Izrādās, visa sāls slēpjas finansiālās palīdzības sniegšanā “Augstas klases sportistu atbalsta programmas” ietvaros. Ja 2016. gadā šiem mērķiem tika novirzīti vairāk kā 490 tūkstoši eiro, tad šogad naudiņa jau ir lielāka – 536 tūkstoši eiro. Minētā programma tiek finansēta piesaistot LOK un pašvaldības finansējumu, kā arī saimnieciskās darbības un reklāmas ieņēmumus.

Visa bēda tā, ka sākot no 2018.gada arī par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem būs jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis 25% apmērā. Taču biedrībām un nodibinājumiem šāds nodoklis jāmaksā nav, tādēļ minētai programmai paredzēto naudu plānots novirzīt uz jaundibināmo biedrību. Citiem vārdiem – tas ir elegants veids, kā pilnīgi likumīgā kārtā izvairīties no UIN maksāšanas. Ņemot vērā sēdē apspriežamā jautājuma sensitīvo saturu, internetā tā translēta netika.

Deputāts Aivis Landmanis informēja, ka Apvienotā saraksta deputāti par šo sēdi uzzinājuši nejauši, un viņa, kā arī deputāta Ivara Landmaņa ierašanās sēdē klātesošajos esot izsaukusi manāmu apjukumu. “Lūdzām mūs nodrošināt ar izskatāmā jautājuma dokumentiem, taču  Aivars Lembergs viņam pašam pieejamās dokumentu kopijas mūsu rīcībā nodot atteicās, bet domes darbinieki steidza materiālus slēpt. Tikai pēc atkārtotas uzstājīgas dokumentu pieprasīšanas, Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja Rita Ozoliņa solīja ar pieprasītājām dokumentu kopijām mūs nodrošināt pēc attiecīgās sēdes beigām,” atbildot uz jautājumu par sēdes norisi stāstīja Aivis Landmanis.

Solīts makā nekrīt

Teorētiski dokumentu saņemšanas jautājumam ar šo solījumu vajadzētu būt atrisinātam, taču pēc sēdes beigām apvienotā saraksta pārstāvjus gaidīja nepatīkams pārsteigums. Sēdei beidzoties, Ozoliņas kundze tik steidzīgi devās prom, ka deputātiem nācās viņai sekot, lai  atgādinātu par solījuma nekavējošu izpildi. Kā jau minēts, saskaņā ar likumu deputātiem ir visas tiesības saņemt viņu pilnvaru realizēšanai nepieciešamos dokumentus, un, tā kā šajā gadījumā runa bija par iespējamo Ventspils OC funkciju pārvaldi, tad deputātiem savu vēlētāju interešu pārstāvībai bija ne vien tiesības, bet arī pienākums pieprasīt sīku un detalizētu informāciju par to, kurp tad tādā gadījumā aizplūdīs arī Ventspils nodokļu maksātāju nauda.  Pēc A.Landmaņa stāstītā R.Ozoliņa mēģinājusi izvairīties, un tikuši meklēti iemesli solījuma nepildīšanai vai daļējai pildīšanai.

Domē var gaidīt tiesu izpildītāju

Saskaņā ar Apvienotā saraksta deputātu stāstīto, sākotnēji   paziņots, ka deputātiem nepienākas informācija, kura saistīta ar augstas klases sportistu atbalsta programmu. Pēc tam mēģināts vispār nedot dokumentus, paziņojot, ka deputātiem esot jāiesniedz rakstisks pieprasījums. Ticis draudēts pat ar policijas izsaukšanu. Tad sarunai pievienojies A.Lemberga vietnieks G.Blumbergs un paziņojis, ka domes deputātiem ir tiesības piedalīties sēdē, bet nav tiesības saņemt sēžu materiālus. Saprotot, ka visus dokumentus tajā brīdī nebūs iespējams saņemt, tika panākta “vienošanās” un deputātiem tika izsniegta daļa no Ekonomikas un budžeta komisijā skatītajiem materiāliem.

Deputātiem pagaidām vēl nav izdevies saņemt: SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” 2017. gada ziedojumu un reklāmas līgumu finansējuma pārskatu; SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils”” mērķfinasējuma augstas klases sportistu atbalsta programmai un sporta attīstībai 2016.un 2017.gadu pārskatu. Varam tikai minēt, kas šajos dokumentos ir slēpjams no deputātiem un Ventspils sabiedrības.

Savukārt runājot par G.Blumberga kunga apgalvojumu, ka deputātiem nav tiesības saņemt sēžu materiālus, nocitēsim dažas rindas no LR Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016. gada maija lēmuma lietā par kādas novada domes deputāta prasību pret novada pašvaldību, kura arī bija nospriedusi, ka deputātam dokumentu kopijas nav jāizsniedz. Proti, “Ja pašvaldības domes deputātam ir tiesības saņemt informāciju no pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām, tad vēl jo vairāk šādas tiesības viņam ir attiecībā uz pašas domes rīcībā esošo informāciju.”

Tikmēr Ventspils domes opozīcijas deputāti ir apņēmības pilni mainīt desmitgadēs pastāvošo kārtību. Ja būs nepieciešams, pēc dokumentiem deputāti turpmāk ieradīsies tiesībsargājošo iestāžu darbinieku, notāru, tiesu izpildītāju pavadībā.

Komentēt.