Dot darbu, nevis vest ragaviņās uz mežu
20 Feb, 2018. \\ Vērtējumi un analīze. \\ Nav komentāru.

Lai gan Latvijā un pasaulē ir virkne cilvēku dažādās profesijās, kuri lielākos panākumus savā karjerā ir guvuši tieši pēc 50 gadu vecuma, liela daļa darba devēju pieredzes un vieduma vietā priekšroku dod gados jaunākus darbiniekus.

Situācijā, kad liela daļa mūsu valsts darba devēju saskaras ar darbinieku trūkumu, ir pēdējais laiks mainīt priekšstatus un attieksmi pret cilvēkiem pēc 50. Mēs vairs nevaram dzīvot pasakās, kurās vecos cilvēkus sasēdināja ragaviņās un aizveda uz mežu. Tas nozīmē, ka potenciālo darbinieku individuālo iezīmēju vietā ir jāvērtē galveno – viņu profesionālās prasmes un spējas.

2017.gada rudenī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts sadarbībā ar Kantar TNS veica Latvijas darba devēju aptauju, lai noskaidrotu viņu gatavību nodarbināt dažādas personu grupas. Jāsaka, ka sākotnēji rezultāti iepriecināja – 88% darba devēju ir gatavi pieņemt darbā pirmspensijas un pensijas vecuma personas, ja to profesionālie, izglītības un pieredzes rādītāji atbilstu prasībām.[1] Diemžēl tikai 14-16% no tiem jau pašlaik īsteno īpašus pasākumus, lai veidotu iekļaujošu darba vidi senioriem. Salīdzinājumam, līdzīgā globālā aptaujā 72% darba devēju norādīja, ka, veidojot iekļaujošu darba vidi, īpašu uzmanību pievērš tieši vecuma aspektam.[2]

Senioru nodarbināšana – pasaules prakse

Pasaulē veikti neskaitāmi pētījumi, un  visi apliecina, ka darbinieku dažādība palīdz uzņēmumiem un organizācijām kļūt veiksmīgākiem, piesaistīt un noturēt talantus, kā arī labāk izprast dažādos klientus. Tāpat globālajās aptaujās uzņēmumu vadītāji kā vienu no galvenajiem dažādības vadības ieguvumiem min inovācijas – 85% vadītāju piekrīt, ka darbinieku dažādība ir būtisks priekšnosacījums inovāciju radīšanai.[3]

Salīdzinājumam, 39% darba devēju Latvijā nespēja nosaukt nevienu ieguvumu, bet tikai 17% minēja darba produktivitātes un kvalitātes paaugstināšanos, savukārt 13% – darbinieku motivācijas un lojalitātes pieaugumu. [4]

Jāmaina skatupunkts

Tas nozīmē, ka esošajā situācijā ir izšķiroši svarīgi mainīt savu attieksmi un skatupunktu gan darba devējiem, gan potenciālajiem darbiniekiem. Pirmajiem ir jāsaprot, ka dažādi darbinieki spēs labāk saprast dažādos klientus, savukārt atšķirīgais redzējums tiešām sekmēs veiksmīgākus risinājumus.

Tomēr jāmainās arī nodarbinātajiem – nedrīkst automātiski sevi izslēgt no potenciālo kandidātu loka, pieņemot, ka darba devējs kandidātus vērtēs pēc vecuma vai citām ar profesionālajiem aspektiem nesaistītām pazīmēm. Arī darba devēji ir bieži dzirdēti sūdzamies, ka reti saņem pieteikumus no cilvēkiem ar lielu dzīves un darba pieredzi, personām ar kustību traucējumiem u.tml., lai gan ir gatavi izskatīt visas kandidatūras un nodrošināt atbilstošu darba vidi ikvienam. Šī iemesla dēļ ir svarīgi visiem iesaistīties, lai kopīgi mazinātu stereotipus un aizspriedumus, bet situācijās, kad rodas aizdomas par diskrimināciju, vērstos uzraudzības un kontroles iestādēs.

Gan Nodarbinātības valsts aģentūra, gan Sabiedrības integrācijas fonds pašlaik piedāvā virkni bezmaksas izglītojošo un atbalsta pasākumu, lai palīdzētu paaugstinātu izpratni gan darba devējiem, gan diskriminācijas riskam pakļautajām sabiedrības grupām. Svarīgi, lai atrodam laiku izmantot šīs iespējas. Lai pilnveidotu darba devēju zināšanas par dažādības vadību, tostarp, senioru nodarbināšanu, jau kopš pērnā gada aicinām darba devējus pieteikties unikālām mācībām Skatu Punkti.

Jāatceras, ka sabiedrība, tāpat kā darbaspēks noveco, un arī mēs – tūkstošgades paaudze – jau pavisam drīz vairs nebūsim jaunie un perspektīvie. Vai esam droši, ka, neko nemainot un nemainoties pašiem, mūsu bērni negribēs mūs vest ragaviņās uz mežu?

Autors: Dace Helmane, korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja, Nodarbinātības valsts aģentūras programmas Atbalsts ilgākam darba mūžam eksperte

[1] Kantar TNS, Darba devēju aptauja par šķēršļiem iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principu ieviešanā, 2017.

[2] Forbes, “Global Diversity and Inclusion Fostering Innovation Throught a Diverse Workforce” [tiešsaiste]. ASV [skatīts 2017.gada 31.oktobrī]. Pieejams: http://images.forbes.com/forbesinsights/StudyPDFs/ Innovation_Through_Diversity.pdf.

[3] Kantar TNS, Darba devēju aptauja par šķēršļiem iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principu ieviešanā, 2017.

[4] Kantar TNS, Darba devēju aptauja par šķēršļiem iekļaujošas darba vides un dažādības vadības principu ieviešanā, 2017.

Foto – Zane Bitere/LETA

Komentēt.