Dzīvotspējīgu inovāciju formula – zinātnes un rūpniecības sadarbība
21 Feb, 2019. \\ Mans viedoklis. \\ Nav komentāru.

Pat spīdošai idejai ir vajadzīgs izpildījums. Ja vienam cilvēkam ir ideja, bet otram – instrumenti, lai to iedzīvinātu, tad galvenais jautājums ir – kā mēs varam panākt, ka šie cilvēki satiekas? Šis jautājums attiecas arī uz tehnoloģiskiem jauninājumiem un uzņēmējiem, kuri meklē risinājumus, kas patiesībā ir paslēpti pētniecības laboratorijās. Līdz šim zinātnieki un uzņēmēji Latvijā ir strādājuši savrupi, neviļus liedzot iespēju inovatīvām idejām pāraugt eksportspējīgā produktā. Kā to mainīt? Viens no veidiem ir veicināt zinātnes un uzņēmējdarbības mijiedarbību, veidojot ciešu dialogu starp dažādām nozarēm.

Vairāk inovāciju un produktu ar pievienoto vērtību

Strauji attīstoties tehnoloģijām, globalizācija un IKT ietekmē veidu, kā mēs darām lietas, un tas var biznesa vidi padarīt diezgan nestabilu, jo uzņēmumiem jāspēj rīkoties ātri un nemitīgi pielāgoties. Turklāt, lai izaugsme būtu ilgtspējīga, uzņēmumiem ir jākoncentrējas uz investīcijām tādu produktu izstrādē, kuriem ir augsta pievienotā vērtība nevis tikai, piemēram, konkurētspēja lēta darbaspēka dēļ. Tajā pašā laikā, uzņēmēju uzklausīšana par šodienas izaicinājumiem un tirgus prasībām varētu mainīt to, kā pētnieki strādā pie dažādiem jauniem risinājumiem un kā viņi izvēlas tālākās pētniecības virzienus. Tātad, lai  zinātnei un uzņēmējdarbībai būtu vieglāk attīstīties līdzi laikam, mērķis ir panākt, lai abas puses satiktos un ieraudzītu, tās daudzveidīgās iespējas, kā sadarbības rezultātā varētu attīstīt jaunus produktus.

Jāzina, kur meklēt partnerus!

Meklējot risinājumu vai finansējumu savai idejai var būt diezgan grūti orientēties dažādajās pētniecības jomās. Ne visas iesaistītās puses zina, bet Latvijā jau labu laiku darbojas platforma Magnetic Latvia || LABS of Latvia, kas ļauj satikties uzņēmējiem, ideju izstrādātājiem, potenciālajiem investoriem, jaunuzņēmumiem, pētniekiem un tehnoloģiju entuziastiem, lai iepazīstinātu viens otru ar dažādajām iespējām. Tāpat pieejams atbalsts no LIAA tehnoloģiju skautiem, kuri izcili pārzina universitātes un institūtus, un tāpēc var palīdzēt atrast īsto ceļu pie pareizā pētnieka un risinājuma. Vērtīgs rīks ir arī dažādi stratēģiskās tīklošanās pasākumi, kas īpaši būtiski ir jaunuzņēmumiem. Arī šajā jomā ir no kā izvēlēties – LIAA jaunuzņēmumu komanda īsteno dažādas aktivitātes, lai paātrinātu biznesa ideju attīstību un, lai palīdzētu jaunuzņēmumiem piesaistīt investīcijas – piemēram, hakatonus un ārvalstu vizītes. Tātad, šajā ziņā instrumentu netrūkst – nepieciešama vien vēlme iesaistīties.

Finanšu instrumenti idejas izstrādei un īstenošanai

Iespējams, daudzi lasītāji oponēs un teiks, saskarsme veiksmīgai idejas realizācijai ir sekundāra. Daļēji, protams, var piekrist, jo, lai gan ir būtiski atrast pareizo partneri, svarīgs ir arī finansiālais atbalsts, kas ilgtermiņā ir liels izaicinājums. Taču arī šajā jomā vide ir labvēlīga. Šobrīd uzņēmējiem Latvijā pieejama virkne ES fondu atbalsta instrumentu pētniecībai un biznesa ideju attīstībai. Arī jau pieminētā LIAA sniedz atbalstu ideju testēšanai un izmēģināšanai agrīnajā fāzē – tas attiecas gan uz idejas autora vecumu, gan uz idejas attīstības līmeni. Ir programmas, kuru ietvaros skolēni var veidot savus uzņēmumus, savukārt uzņēmumi un pētnieki var saņemt finansējumu tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai. Tāpat ir pieejams finansējums arī rūpnieciskajiem pētījumiem un eksperimentālajai izstrādei, piemēram, izmantojot inovāciju vaučerus, kas nozīmē, ka iespēju ir daudz. Tātad vide inovācijām Latvijā ir labvēlīga un jāturpina strādāt, lai iesaistīto pušu – uzņēmēju un zinātnieku apziņā nostiprinātu pārliecību , ka tikai pieredzes apmaiņā un sadarbībā, var nonākt pie globāli konkurētspējīga produkta. To izstrādē sevišķi liela nozīme ir veiksmīgai zinātnes un uzņēmējdarbības sazobei.

Lauma Muižniece

LIAA Tehnoloģiju pārneses nodaļas vadītāja Tehnoloģiju departamenta direktora vietniece

Komentēt.