Skolu programma “Dzīvei gatavs” motivēs skolēnus apgūt zināšanas reālajai dzīvei
06 Mar, 2019. \\ Dienas komentārs. \\ Nav komentāru.

Otrdien, 5. martā, klātesot Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, Rīgas pilī ar sadarbības memoranda parakstīšanu atklāta Skolu programma “Dzīvei gatavs”, kuru īsteno nodibinājums “Iespējamā misija” Pirmo reizi dažādu nozaru – finanšu, mazumtirdzniecības, farmācijas, loģistikas, valsts pārvaldes u. c. – darba devēji apvienojušies un kopā ar izglītības ekspertiem radījuši unikālu visas Latvijas skolas aptverošu, mūsdienīgu, skolu vajadzībām un darba tirgum atbilstošu atbalsta programmu mācību priekšmetu apguvei.

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir visa mācību gada garumā pieejams palīgs skolotājiem un atbalsts skolēniem ikdienas mācību procesā, dažādu nozaru uzņēmumu un iestāžu ekspertiem vieslekcijās sniedzot priekšstatu, kā viņu jomas profesijās noder skolā apgūstamās zināšanas. Programmas pamatlicēji ir Swedbank, kuri divarpus mācību gadu laikā programmas pamatus pārbaudījuši jau teju 2000 vieslekcijās Latvijas skolās.

“Dzīvei gatavs” pirmie dalībnieki ir Accenture, BALTA, Circle K, Grindekss, Rimi, Sadales Tīkls, Swedbank, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kanceleja un Ventspils nafta termināls. Skolotāji vieslekcijām savās mācību stundās var pieteikties jau šajā semestrī programmas interneta vietnē www.dziveigatavs.lv/. Skolu programmai aicināti pievienoties arī citi uzņēmumi un iestādes, kuriem ir svarīga līdzdalība mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības veidošanā un kuri ar savu darbinieku zināšanām un prasmēm gatavi bagātināt skolēnu mācību procesu. “Dzīvei gatavs” mērķis ir nemitīgi augoša Skolu programma ar vismaz 100 dalībniekiem turpmākajos trīs darbības gados.

“Lai notiktu pārmaiņas, svarīgs ir kopdarbs un sadarbība starp izglītības iestādēm un dažādām organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem. Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir piemērs  šādai sadarbībai un būs liels atbalsts gan skolotājiem, gan skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē,” uzrunājot klātesošos, uzsvēra Valsts prezidents un “Iespējamā misija” patrons Raimonds Vējonis.

Programmā “Dzīvei gatavs” apvienojušies dažādi darba devēji, kurus vieno pārliecība, ka izcila izglītība ir Latvijas attīstības pamats. Programmu jau atzinīgi novērtējuši skolotāji, jo darba devējiem ir pieredze un prasmes, ko nevar iemācīt skolā. Arī jauniešu motivācija mācīties pieaug vienlaikus ar izpratni par skolā iegūto zināšanu sasaisti ar reālo dzīvi un karjeras iespējām. Viena no galvenajām 21. gadsimta prasmēm ir sadarbošanās, kas ir gan programmas tālākās izaugsmes stūrakmens, gan viena no svarīgākajām “Dzīvei gatavs” memorandā iekļautajām vērtībām.

“Laiks, kad skolēnus gatavojām tikai konkrētām profesijām, ir palicis pagātnē. Darba devēju zināšanas par savas nozares un darba tirgus attīstību ir neatsverams palīgs, veidojot mūsdienīgu mācību saturu, kas skolēniem nodrošinās lielāku konkurētspēju nākotnē. Mums kopā ir izdevies radīt ko fundamentāli jaunu, šķirt jaunu lappusi tajā, kādu mēs redzam sabiedrības līdzdalību izglītības procesos. Paldies pirmajiem drosmīgajiem, nesavtīgajiem, apņēmības pilnajiem dalībniekiem, tomēr šis ir tikai sākums. Mūsu mērķis ir audzēt “Dzīvei gatavs” dalībnieku skaitu, līdz spēsim sasniegt katru Latvijas skolēnu katrā Latvijas skolā,” uzsver “Dzīvei gatavs” vadītājs, “Iespējamās misijas” absolvents Lauris Bokišs.

Skolu programmu “Dzīvei gatavs” īstenošanu un attīstību nodrošina “Iespējamā misija”. Valsts Izglītības satura centrs konsultē dalībniekus vieslekciju satura izstrādē, lai nodrošinātu to atbilstību aktuālajam mācību saturam. Skolu programmas atbalstītāji Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts (InCSR) sekmēs arvien jaunu uzņēmumu un valsts pārvaldes iestāžu dalību iesaistīšanos programmā, bet Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) – programmas īstenošanu Latvijas skolās.

Lauris Bokišs, skolu programmas “Dzīvei gatavs” vadītājs

Komentēt.