Augstākā tiesa skata Ģirta Kristovska prasību pret Ventspils pilsētas domi. Atbildēt pieaicināta arī VARAM un Pašvaldību savienība
25 Apr, 2018. \\ Epicentrā. \\ Nav komentāru.

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 25.aprīlī mutvārdu procesā izskatīja Ventspils pilsētas domes opozīcijas deputāta Ģirta Valda Kristovska blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 28.novembra lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt deputāta pieteikumu. Tajā Kristovskis prasījis uzlikt par pienākumu Ventspils domei sniegt deputāta prasīto informāciju, kā arī atzīt pret prettiesisku informācijas ievietošanas ierobežojumu Ventspils pašvaldības oficiālajā portālā. Izskatot blakus sūdzību, AT jāvērtē, vai šie prasījumi ir izskatāmi tiesā administratīvā procesa kārtībā.

Ģ.Kristovskis vērsies ar prasību tiesā, jo Ventspils pilsētas pašvaldības vadība, ignorējot opozīcijas deputāta daudzkārtējos lūgumus, viņam neizsniedz pieprasītos Ventspils pilsētas domes darbību reglamentējošos dokumentus, kā arī atsaka deputātam iespēju izvietot informāciju Ventspils pilsētas domes oficiālajā portālā Ventspils.lv. Tā kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) atsakās Ventspils pilsētas domes prettiesiskās darbības vērtēt un pārtraukt, jautājumu par deputātiem piemēroto ierobežojumu atzīšanu par prettiesiskiem, nāksies vērtēt tiesai.

Lai arī šādu jautājuma risināšana ir VARAM kompetencē, atbildīgā ministrija, neskatoties uz Ģ.Kristovska vairākkārtējiem iesniegumiem, opozīcijas deputātu tiesību ierobežojumus Ventspils pilsētas domē līdz šim atstājusi bez risinājuma. Ģ. Kristovskis uzsver, ka tādējādi opozīcijas deputātiem  faktiski tiek liegts izlietot Satversmes 101.pantā nostiprināto pamattiesību – piedalīties pašvaldības darbībā un pilntiesīgi pārstāvēt savu vēlētāju intereses.

Deputāts norāda, iespējams, tā notiek tādēļ, ka VARAM vada ministrs, kurš pārstāv konkrētu politisko spēku, un līdz ar to ne ministrs, ne arī  ministrija, nevēlās vērsties pret pašvaldībām, kuras vada tas pats vai attiecīgajai partijai draudzīgs politiskais spēks.  “Tas nozīmē, ka mūsu valstī nepastāv efektīvs tiesisks mehānisms, kas risinātu šādas situācijas, kuras pēc pagājušajā gadā notikušajām pašvaldību vēlēšanām ir kļuvušas arvien biežākas,” uzsver Ģ.Kristovskis.

Tiesai lūgts arī izvērtēt iespēju mainīt pastāvošo tiesu praksi attiecībā uz pašvaldības deputātu tiesībām saņemt domes, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāju un citu amatpersonu rīcībā esošo informāciju kā arī rast tiesisku risinājumu tam, kā nodrošināt, lai domes, pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji un citas amatpersonas izsniegtu pašvaldību deputātiem pieprasīto informāciju viņu pilnvaru un darbības nodrošināšanai.

Savukārt Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš aģentūrai LETA izteicies, ka Ventspils pilsētas domes vadība noraida tai izteiktos pārmetumus. Viņaprāt, deputātu tiesību ierobežojošu pārkāpumu Ventspils domē neesot. “Nav taisnība apgalvojumā, ka deputātam nav sniegtas atbildes. Varbūt atbilžu saturs nav apmierinājis Kristovski,” pieļāva Vītoliņš. Viņam neesot zināms neviens konkrēts gadījums, kad opozīcijas deputātam nebūtu sniegta prasītā informācija. Savukārt, komentējot sūdzību par atteikumu ievietot informāciju pašvaldības mājaslapā, Ventspils vicemērs norādīja, ka domes Pilsētas mārketinga nodaļa pašvaldības portālā ievieto informāciju, ko sagatavo un sniedz domes struktūrvienību vadītāji un pilnvarotās personas, bet ne deputāti.

Vītoliņš arī pauda viedokli, ka jautājumi, kuros opozīcijas deputāti saskata savu tiesību ierobežojumus, būtu risināmi nevis tiesā, bet gan valsts pārvaldes iekšienē – sadarbībā ar VARAM, kam ir pašvaldību darbību pārraugoša funkcija.

Ģ.Kristovskis norāda, ka “pieņemot prasījumus un piestādītos pierādījumus, Augstākā tiesa apliecinājusi, – tā atzīst, ka Latvijā nav noteikta efektīva tiesību aizsardzības mehānisma situācijās, kad mazākuma deputātu tiesības un darbību ļaunprātīgi ierobežo atsevišķu pašvaldību vairākums un tiem pakalpojošās pašvaldību administratīvās vadības, kā tas ir Ventspils pilsētas domes gadījumā”.

Pēc deputāta teiktā tas, ka lieta tika skatīta mutvārdu procesā, kurā atbildētājs ir ne tikai Ventspils pilsētas dome, bet arī VARAM un Pašvaldību savienība, ir vērtējams kā unikāls, līdz šim nebijis notikums līdzšinējā Latvijas tiesu praksē.

Komentēt.