Par gāzes parādu atņemtās mājas lieta draud izvērties juridiskā kāzusā
09 Aug, 2016. \\ Pa pēdām. \\ 2 komentāru.

Procesilatvija.lv jau vairākkārt pievērsušies Rudītes Ģibzes lietai, kurai pusotra tūkstoša eiro liela gāzes parāda dēļ tiesu izpildītājs Rolands Veinbergs pārdeva izsolē vairāk kā pusmiljonu eiro vērtu māju, lai gan veselības problēmu dēļ sieviete nevar būt pilnībā atbildīga par savām darbībām. Rīgas Zemgales priekšpilsētas tiesa pieņēmusi lēmumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu Rudītei Ģibzei, gaidāms arī process par viņas rīcībspējas daļēju ierobežošanu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas un Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas nesaprotamā steiga izsoles akta apstiprināšanā un lēmumā par Borisa Ulmana ievešanu īpašumā draud izvērsties par juridisku kāzusu.

Neskatoties uz to, ka Rudītes Ģibzes likumiskā pārstāve zvērināta advokāte Iveta Pazare lūdza tiesu atlikt lietas par izsoles atcelšanu un B.Ulmana ievešanu valdījumā līdz citā tiesa tiks izskatīta prasība par sievietes rīcībspējas ierobežošanu, tiesas šo lūgumu konsekventi noraidīja un neņēma vērā arī nevienu tiesai iesniegto medicīnisko dokumentu. Kādēļ tiesas nelēma par tiesvedības apturēšanu uz laiku, līdz tiks izskatīta civillieta par parādnieces rīcībspējas ierobežošanu, atbildes nav. Tāpat Rīgas apgabaltiesa atteicās pieņemt lūgumu par procesuālā termiņa atjaunošanu, bet Zemesgrāmatu tiesa līdz publikācijas tapšanas brīdim uz šo iesniegumu pat neuzskatīja par vajadzīgu reaģēt. Ne mazāk interesants ir fakts, ka lai arī Rudīte Ģibze  gan savos lūgumos tiesai, gan blakus sūdzībā norādījusi uz tiesu izpildītāja pieļautajiem pārkāpumiem, tiesa tos nav kvalificējusi kā sūdzību par tiesu izpildītāja darbībām, un tie palika ārpus tiesas pārbaudes. Apgabaltiesas atteikums ir pārsūdzēts Augstākajā tiesā

Par tiesu izpildītāja Veinberga darbībām, pieļaujot acīmredzamu nesamērīgumu starp piedzenamo summu un piedziņas vēršanu uz simtiem reižu vērtīgāko nekustamo īpašumu, tika ierosināta disciplinārlieta, taču Tieslietu ministrijas izveidotā disciplinārkomisja atzina –  pusotra tūkstoša parāda dēļ izsolē pārdodot smagi slimai sievietei piederošu māju, R. Veinbergs nekādus pārkāpumus nav pieļāvis. Dīvainā kārtā komisija pievēra acis uz Civilprocesa likuma 570.panta trešajā daļā ietvertajām tiesību normām, kas nepieļauj piedziņas vēršanu uz fiziskās personas nekustamo īpašumu, kamēr nav izsmeltas visas iespējas parāda piedziņai, piemērojot citus piespiedu izpildes līdzekļus. Tomēr Procesilatvija.lv rīcībā ir informācija, ka Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija lēmuma pieņemšanā vadījusies no nepilnīgas informācijas, proti, vairāki būtiski dokumenti palikuši ārpus komisijas izvērtēšanas, tanī skaitā arī medicīniskie dokumenti, kuri liecina, ka Rudīte Ģibze nav spējusi adekvāti novērtēt situāciju, lai tiesu izpildītāja noteiktajā termiņā segtu savas saistības pret AS “Latvijas gāze”.

Tomēr pats interesantākais visa šajā lietā ir tas, ka AS “Latvijas gāze”, kuras interešu nodrošināšanai tiesu izpildītājs rīkoja izsoli, no naudas par pārdoto māju nav saņēmusi ne centu, uzņēmums dabūjis vienīgi 2 eiro un 85 centus, ko samaksājis kā nodevu par izpildu dokumenta iesniegšanu izpildei. Kā minēts iesniegumā Augstākai tiesai, jau uzsākot piedziņu uz nekustamo īpašumu, tiesu izpildītājam R. Veinbergam bija zināms, ka parādu AS “Latvijas Gāze” nebūs iespējams piedzīt. Tiesu izpildītājs nevarēja nezināt, ka uz minēto īpašumu nostiprināta hipotēka 420 tūkstošu eiro apmērā par labu AS “DNB banka”. Bankai lēmums par kredīta piedziņu bijis jau kopš 2014.gada aprīļa, bet piedziņa netika veikta. Rudītei Ģibzei bija vienošanās ar banku par parāda nepiedzīšanu piespiedu kārtā, proti, viņai pašai bija atļauts sameklēt pircēju, lai pārdotu īpašumu par tirgus vērtībai atbilstošu cenu. Vienošanās paredzēja arī ikmēneša maksājumu veikšanu bankai, kas arī tika darīts. Pēc nekustamā īpašuma pārdošanas izsolē ne tikai Rudīte Ģibze zaudēja vienīgo mājokli, bet arī Banka zaudēja tās vienīgo nodrošinājumu aizdevumam.

Šīs lietas bilance zīmē pārdomu vērtu ainu. AS “Latvijas gāze”, kuras labā it kā viss tika darīts, nedabūja neko, lai gan vēršot piedziņu uz Rudītes Ģibzes kustamo mantu vai līdzekļiem bankas kontā, tās prasība tiktu apmierināta pilnā apmērā. Tiesu izpildītājam R.Veinbergam par mājas pārdošanu izsolē pienācās apmēram 10 tūkstošus eiro liels honorārs, nevis pāris simti, kas pienāktos par gāzes parāda atgūšanu. Uzņēmējs Boriss Ulmans  par ievērojami mazāku summu, kā reālā vērtība – 180 tūkstošiem eiro, ieguva pusmiljonu vērtu īpašumu. Tikmēr smagi slimai sievietei un viņas ģimenes locekļiem atliek vien cerēt, ka formālas lietas izskatīšanas vietā viņa sagaidīs taisnīgu un objektīvu lietas izspriešanu, kā to garantē Satversme. Šobrīd izskatās, ka taisnīgums klibo.

Autors: procesilatvija.lv

Komentēt.