Ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu attīstīs muzeju piedāvājumu Latvijas skolēniem
06 Mar, 2019. \\ Populāras ziņas. \\ Nav komentāru.

Latvijas valsts simtgades vērienīgākās programmas „Latvijas skolas soma” uzsākšana 2018. gada rudenī pozitīvi ietekmējusi divas trešdaļas Latvijas muzeju, liecina muzeju nozares institūciju sniegtā informācija. Tomēr pašlaik, no vienas puses, skolu interese pārsniedz muzeju rīcībā esošo piedāvājumu, no otras puses, daudzi nozīmīgi stāsti un muzejos atrodamās vērtības nav iestrādātas muzeju piedāvājumā bērniem un jauniešiem. Lai sekmētu mūsdienīgu risinājumu izstrādi un muzeju piedāvājuma paplašināšanu, Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz 5. aprīlim aicina iesniegt projektu pieteikumus mērķprogrammā ““Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos”.

Kā liecina muzeju nozares apkopotie dati, no 151 akreditētā muzeja un to struktūrvienībām 109  izveidojuši vai adaptējuši piedāvājumu programmas „Latvijas skolas soma” vajadzībām. Daudzi muzeji piedzīvojuši strauju apmeklētāju skaita pieaugumu, piemēram, Rīgas Kino muzejā skolēnu grupu skaits 2018. gada rudens semestrī trīskāršojies. Pozitīvu ietekmi izjūt arī muzeji, kuri nesenā pagātnē piedāvājuši jaunas ekspozīcijas, izstādes u.tml.

“Mērķprogramma nodrošina muzejiem iespējas izveidot tādus piedāvājumus bērnu un jauniešu auditorijai, kas uzlabos un dažādos muzejos esošā potenciāla izmantošanu ne vien tiešajā skolu mācību darbā, bet arī personības attīstībā un piederības sajūtas veidošanā savai valstij. Tāpēc šajā konkursā sagaidām mūsdienīgas muzeju izglītojošās programmas, kas palīdz iepazīt pastāvīgās ekspozīcijas, sasaista katrā muzejā esošo tematiku ar plašāku laikmeta kontekstu un arī mūsdienām. Muzejs var darboties kā platforma un satikšanās vieta dažādām nozarēm, dzīves jomām, pagātnei, tagadnei un nākotnei, vienlaikus apgūstot muzejos glabātās kultūras un mākslas vērtības,” uzsver programmas „Latvijas skolas somas” vadītāja Aija Tūna.

Kā liecina Latvijas Kultūras akadēmijas 2018. gada nogalē veiktais pētījums, īsajā laika posmā no 2018. gada septembra līdz novembrim ceturtā daļa jeb 25% Latvijas novadu raduši saviem skolēniem iespēju apmeklēt muzeju kopizstādi „Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, 19% novadu skolēni pabijuši Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādē „Portrets Latvijā. 20. gadsimts. Sejas izteiksme”, bet 17% novadu skolēni iepazinuši Latvijas valsts veidošanās vēsturei veltītās izstādes Rēzeknē, Valkā un Liepājā.

Mērķprogrammas īstenošanai 2019. gadā atvēlēti 100 000 eiro. Šis finansējums paredzēts jaunu piedāvājumu – izglītojošu programmu – izstrādei, kas būs ilgstoši izmantojamas tālākajā darbā. Ar šo programmu īstenošanu saistītās izmaksas, t.sk., personāla atalgojums, jāiekļauj konkrētās izglītojošās programmas cenā, ko izglītības iestādes varēs segt no sev piešķirtā „Latvijas skolas somas” budžeta. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2019. gada 5. aprīlim. Mērķprogrammas projekta īstenošanai jānoslēdzas līdz 2019. gada 30. novembrim, bet izveidotajām programmām jābūt pieejamām skolēniem ne vēlāk kā 2020. gada 1. janvārī.

Vairāk par projektu iesniegšanas kārtību un vērtēšanas kritērijiem – VKKF mājaslapā www.kkf.lv.

Programmas „Latvijas skolas soma” mērķis ir ikvienam 1. – 12. klases skolēnam radīt iespēju izzināt un klātienē iepazīt Latvijas vērtības, stiprināt jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstīt kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, tā paaugstinot izglītības kvalitāti un mazinot sociālo nevienlīdzību. Vairāk informācijas https://www.lv100.lv/programma/latvijas-skolas-soma/.

 

Linda Pastare, Latvijas valsts simtgades biroja sabiedrisko attiecību speciāliste, Kultūras ministrija

Komentēt.